Türkiye Varlık Fonuna Aktarılan Kuruluş, Kaynak Ve Varlıklar Hakkında Karar