Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Sondaj,Workover,Kuyu Tamamlama Ve Jeofizik Operasyonları Servis Hizmeti İşlerine Ait Her Türlü Araç,İş Makinası,Kule,Gemi,Diğer Her Türlü Ekipman, Malzeme, Sondaj Park Sahalarının Ve Müştemilatının,Turkish Petroleum Internatıonal Company Limited Şirketine Devredilmesine İlişkin Karar