Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlşkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar