Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin, Yüksek Danışma Ve Kredileri Yönlendirme Kurulu Tarafından Yabancı Ülkelere Yönelik Nakdi Ve Gayrinakdi Resmi Destekli İhracat Kredileri İle İki Yıl Ve Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Olarak 2017 Yılı Programında Belirlenen Ekli 2017 Yılı Ülke Limitleri Listesinin Onaylanması Hakkında Karar