Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf Ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar