Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf Ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair 27/12/2016 Tarihli Ve 2016/9666 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar