Türkiye Elektrik Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi Tarafından Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar