Türkakım Kara Kısmı-1 Gaz Bozu Hattı İle Türkakım Deniz Bölümünün Yapımı Amacıyla Kırklareli Ve Tekirdağ İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar