Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 İnci Maddesi İle 28/12/2005 Tarihli Ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 İnci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar