Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal Ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir Ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı Ve Yurt İçi Alımların Yapılması Ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar