Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar Ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması Ve Tamamlanmasını Müteakip Devri İle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar