Saraycık İçme Suyu Grubundan İstifade Eden Bazı Köylerin Çankırı Belediyeleri Su Ve Hizmet Birliğine Katılmalarının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında Karar