Sami Soydan Barajı Ve Hidro Elektrik Santrali Projesi Kapsamında Kalan Ve Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların İskanının Temini İle Ailelerin Hak Sahipliği Ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Karar