Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi İle 11/1/2016 Tarihli Ve 2016/8430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar