Petrol İşlerinde Kullanılmak Üzere Gümrük Vergisinden İstisna Tutularak İthal Edilmekte Olan Maddelerden Bazılarının Yanlarındaki Açıklamalar Çerçevesinde Gümrük Vergisine Ve Diğer İthal Vergisi Ve Resimlerine Tabi Tutulması İle 12/12/1986 Tarihli Ve 86/11318 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar