Meteoroloji Genel?Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 85.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar