Mars-Turkey B.V. Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Çanakkale Ve Tekirdağ İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar