Marmara Ereğlisi Lng Terminali Önerler-Keşan Doğalgaz Loop Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Tekirdağ İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar