Manisa İlinde Tesis Edilecek Jeotermal Enerji Santrali Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar