Kazakistan’In “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme”Ye Katılmasına İlişkin Olarak Kabul Beyanında Bulunulması Hakkında Karar