Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar