Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmetlerden Ücretsiz Veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar