İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Çalışmaları Kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar