İstanbul İlinde Yapılacak Olan Muhtelif Stent, Kateter Ve Kalp Kapakçığı Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar