İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesinde Bulunan Ve 24/5/2006 Tarihli Ve 2006/10502 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilen Mülkiyeti Hazineye Ait 1 Adet Taşınmazın Bedelsiz Olarak Zeytinburnu Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar