İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal Ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar