Hububat Ürünü Alımı Ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar