Gümüşhane İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Altın Ve Çinko Flotasyon Tesisinden Çıkan Atığın Stoklanması Amacıyla İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar