Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar