Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Karar