Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Kapsamında Bulunan, Tekirdağ İli Sınırları İçerisindeki Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Hatları İnşaatı Güzergâhında Yer Alan Bazı Taşınmazların Tekirdağ Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Mülkiyet Şeklinde Ya Da İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar