Dörtyol Deniz Terminalindeki İskelenin Yüzer Sistemlerden Transfer Edilen Gazlaştırılmış Doğal Gazın Sisteme Aktarılması İçin Modifikasyonu İle Yardımcı Tesisleri Ve Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Hatay İle Osmaniye İlleri Sınırlsrı İçerisinde Yer Alan Güzergaha İsabet Eden Taşınmazlar İle Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları Ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar