Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar