Bolu İli, Merkez İlçesi, Tekkedere Köy Halkının, Mezkur Yerleşim Yerlerinin Tekke Barajı Su Toplama Havzasında Kalması Sebebiyle Gösterilen Yere Nakli Ve Yerleştirilmesi Hakkında Karar