Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1718, 1874, 2087, 2094, 2270 Ve 2321 Sayılı Kararları Çerçevesinde Hazırlanan Ekli Kararın Kabulü Hakkında Karar