Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999),1988 (2011) Ve 1989 (2011) Sayılı Kararıyla Listelenen Kişi,Kuruluş Veya Organizasyonların Tasarufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli Ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar