Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) Ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş Veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli Ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar