Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları Çerçevesinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyetine Uygulanacak Yaptırımlar Hakkındaki 20/2/2017 Tarihli Ve 2017/9950 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar