Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar