Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro Ve Pozisyonların İptal Ve İhdası Hakkında Karar