Bazı Enerji Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Acele Kamulaştırma Yöntemi Uygulanmasına İlişkin Karar