Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar