Bazı Alanların Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespiti Hakkında Karar