Bazı Alanların Dokuz Eylül Sağlık İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar