Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar