Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi İle Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığında Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi Yapılmak Suretiyle Değerlendirilmesi Hakkındaki 15/8/2017 Tarihli Ve 2017/10781 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar