Aliağa Loop Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Manisa İli, Merkez İlçesi Ve İzmir İli, Aliağa İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar