6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Geçici 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru Ve Ödeme Süreleri İle Beşinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar