5/6/1980 Tarihli Ve 8/984 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan “Karayoluyla Uluslararası Eşya Ve Yolcu Taşıma Esasları”Nın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar