4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 Nci Maddesinin (B) Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin Gürcistan Plakalı Taşıtlara Da Verilmesi Hakkında Karar